Trải nghiệm Phiên bản mới
Hạ Long - Ăn một con ốc với giá 2.5 triệu đồng

Hạ Long - Ăn một con ốc với giá 2.5 triệu đồng

Một bữa ăn trên tàu du lịch, khách bị “chém” 23 triệu đồng; 2,5 triệu đồng cho 1 con ốc hoàng đế 2,5kg; Khách bị hướng dẫn viên đưa vào điểm mua sắm không có trong hành trình tour để bán hàng giá...