1. Áp dụng: các đơn hàng kênh điện thoại, online (website, facebook, zalo, email) 2. Thời gian: từ ngày 22.05.2020 – 08.06.2020

Read More