Thiền sức khoẻ - Meditation #Thiền Tâm Từ chuyển hóa tự thân


Thiền Tâm Từ chuyển hóa tự thân

Thiền Tâm Từ chuyển hóa tự thân

Tham lam, đố kỵ, ích kỷ, sân hận là những con rắn độc, chúng tiềm ẩn bên trong mỗi chúng ta, thật khó mà đoạn diệt. Chúng gây ra khổ đau cho rất nhiều người, biết bao gia đình đổ vỡ. Bạn bè, người thân bổng chốc trở thành kẻ thù

Read More