Thiền sức khoẻ - Meditation #trầm cảm và ...Thiền


Nghiện rượu, trầm cảm và ...Thiền

Nghiện rượu, trầm cảm và ...Thiền

Một người bạn của tôi, thực hành thiền đã lâu rồi, trước kia hút thuốc và uống rượu rất nhiều, lần đầu tiên đến học thiền anh ấy nói: tôi không thể bỏ rượu được, nhưng tôi muốn học thiền, có được không?

Read More