Những điểm có lợi cho sức khỏe của việc ăn chay.Tế Hân và Ngọc Huy biên soạn

Tế Hân và Ngọc Huy biên soạn, (2008),Những điểm có lợi cho sức khỏe của việc ăn chay. Được lấy từ : Sách Thiền và ăn chay ( trang 290-291). Nhà xuất bản Hà Nội.