Tế Hân và Ngọc Huy biên soạn, (2008),Những điểm có lợi cho sức khỏe của việc ăn chay. Được lấy từ : Sách Thiền và ăn chay ( trang 290-291). Nhà xuất bản Hà Nội.