Thiền Hành - Walking meditation

Thiền hành thật đơn giản nhưng rất ích lợi, bất cứ ai thực tập sẽ tìm thấy sự an lạc, chẳng có gì khó khăn cả, chúng ta chỉ cần đi từng bước thật khoan thai chậm rãi.

Thả lỏng hai tay phía trước, hoặc chấp tay sau lưng, Bước từng bước khoan thai,

Mắt nhìn khoảng đất phía trước khoảng 3m, không nhìn hai bên, không nhìn đồ vật.

Tập trung chánh niệm trên từng bước chân, thở nhẹ nhàng, cảm nhận từng bước chân của mình chạm trên mặt đất.

Không cố ý lắng nghe các âm thanh, không để ý bạn đồng tu, đừng chú ý bước chân người khác mà phải nhận biết toàn thân mình đang đi, chánh niệm trên từng bước chân của mình.

Nhận biết từng hơi thở ra trên một bước chân, một hơi thở vào trên một bước chân, hoặc hai bước cho một hơi thở ra, hai bước cho một hơi thở vào tùy theo hơi thở dài ngắn của mỗi người.

Quan trọng là chúng ta có sự cố gắng, không để lạc mất hơi thở trên mỗi bước chân. Thỉnh thoãng tâm ta sẽ suy nghĩ lang thang, hay đánh giá ngoại cảnh xung quanh, ngay lúc tâm lang thang thì nhận biết tâm mình đang lang thang, và quay về với hơi thở. Cũng có lúc buồn vui xuất hiện, ngay lúc đó phải nhận biết tâm ta có buồn tức có sân, và quay về với hơi thở, không cần lý luận với tâm mình. Khi không có tâm gì xuất hiện thì cũng nên nhạn biết hiện tại ta không có tâm gì xuất hiện, và quay về với hơi thở.

Thiền hành cũng giống như thiền tọa, hành giả luôn giữ chánh niệm, tỉnh giác trên từng bước chân không để vọng niệm xen vào, nếu thất niệm thì cũng nhận biết mình có thất niệm và tiếp tục duy trì chánh niệm trên từng bước chân.

Thực tập thường xuyên giúp bạn được nhiều an lạc, giúp bạn có thói quen chánh niệm khi đi và làm việc.

- CT -