Hoạt động - Activities #Trà Hùng Phát tặng miễn phí 1000 hộp Trà Gừng Hoà Tan và 1000 Khẩu Trang


Với mong muốn góp sức cùng các cơ quan, tổ chức, chung tay cùng xã hội trong việc bảo vệ sức khỏe của người dân, đặc biệt trong thời điểm hiện nay khi nhiều mặt hàng liên quan đến phòng ngừa dịch bệnh đã trở nên khan hiếm và có tình trạng đội giá lên cao, trong khả năng của mình, Trà Hùng Phát triển khai chương trình tặng miễn phí 1000 khẩu trang y tế và 1000 hộp sản phẩm Trà Gừng hòa tan đến người dân.

Read More