Tế Hân và Ngọc Huy biên soạn, (2008), Phong trào ăn chay của giới trẻ. Được lấy từ : Sách Thiền và ăn chay ( trang 282- 284). Nhà xuất bản Hà Nội.