Cây ban lá dính - vị thuốc kháng virus

Cây ban lá dính - vị thuốc kháng virus

Cây ban lá dính còn gọi lưu ký nô, thanh thiên, nguyên bảo thảo, cỏ ban, xuyên tâm thảo. Tên khoa học: Hypericum sampsonii Hance.

Read More