Quả báu của Thiền tâm từ

Quả báu của Thiền tâm từ

Ðức Phật dạy có 11 quả báu của tâm từ như sau: Này chư Tỳ khưu, khi hành giả niệm rải tâm từ dẫn đến sự chứng đắc các bậc thiền sắc giới xong,

Read More  
Làm thế nào để thực hành tâm từ (Mettā) khi gặp khó khăn

Làm thế nào để thực hành tâm từ (Mettā) khi gặp khó khăn

Thiền Tâm từ (Mettā) không phải là một pháp thuật hay ma thuật mà có thể giúp người dân Hoa Kỳ có đời sống tinh thần lạc quan và tốt đẹp hơn nhưng không hề sử dụng bất kỳ sự đàn áp hay quyền lực nào. Thiền Tâm từ (Mettā) tịnh hóa trái tim và tâm trí của người thực hành bằng sự kiên nhẫn.

Read More  
Cách thực hành tu tập tâm từ bi

Cách thực hành tu tập tâm từ bi

Bạn hãy hướng tâm đến bất cứ một chúng sinh nào, không có chút liên quan gì với mình và tác ý khởi lên lòng yêu mến đối với chúng sinh đó. Trong lòng yêu mến hướng về chúng sinh đó, bạn

Read More  
Thiền Tâm Từ chuyển hóa tự thân

Thiền Tâm Từ chuyển hóa tự thân

Tham lam, đố kỵ, ích kỷ, sân hận là những con rắn độc, chúng tiềm ẩn bên trong mỗi chúng ta, thật khó mà đoạn diệt. Chúng gây ra khổ đau cho rất nhiều người, biết bao gia đình đổ vỡ. Bạn bè, người thân bổng chốc trở thành kẻ thù

Read More  
Thiền trong 3 oai nghi - meditation in three postures

Thiền trong 3 oai nghi - meditation in three postures

Phương pháp hành trong oai nghi Đi, Đứng, Nằm : Để sự thực hành thiền định có kết quả chúng ta cần phải thiền trong cả ba oai nghi còn lại, nếu trong sinh hoạt hàng ngày ta để tâm buông lung thì khi ngồi xuống hành thiền thì chắc chắn sẽ bị trạo cử, phóng dật, hôn trầm xuất hiện. Đây là lý,.

Read More