Thiền Hành - Walking meditation

Thiền Hành - Walking meditation

Thiền hành thật đơn giản nhưng rất ích lợi, bất cứ ai thực tập sẽ tìm thấy sự an lạc, chẳng có gì khó khăn cả, chúng ta chỉ cần đi từng bước thật khoan thai chậm rãi.Thả lỏng hai tay phía trước,..

Read More